Om


 HusbySogn.dk

Omkring Husby Sogn

Rig på dyreliv, natur mv.


Husby er et kystsogn beliggende midt mellem Stadil Fjord og Sdr. Nissum Fjord.  Husby er en velfungerende og aktiv Landsby, med et højt aktivitetsniveau og et levende lokalsamfund med et godt fællesskab. Husby ligger i en smuk natur, tæt ved havet, med stranden, de store klitarealer og Husby Klitplantage, som går helt op til selve Husby by. Stor indhegnet hundeskov 500 m. fra byen. Husby har en storslået natur med vidtstrakte enge, vandløb og søer som sammen med Stadil og Sdr. Nissum Fjord danner grundlag for et rigt dyre- og fugleliv. Rig mulighed for at færdes i naturen med afmærkede stisystemer i skoven, som ligger lige udenfor landsbybeboernes dør.

Sydfor parcelhuskvarteret er der en skøn og spændende Landsbypark med skiftende skulpturudstilling - samt nyanlagt Petanquebane og gennemsgående stisystem forbi Parksøen, og videre over i Husby Klitplantage.

Fakta

Indbyggerantal: 293