Hjem


 HusbySogn.dk

Orientering fra bestyrelsen angående aktiviteter 2020  • Torsdag d. 21. maj (Kr. Himmelfartsdag) – Cykeltur til Skavemose: Aflyst som følge af gældende forsamlingsforbud.

 

 

  • Tirsdag d. 23. juni - Sankt Hans-arrangement v. Ledgaard                                                     

 

 

  • Fredag d. 17. juli – Sommerfest AFLYST                                                    

 

 

  • Torsdage kl. 19.00 – Cykeltur i det blå                                                                                      En ugentlig cykeltur ud i det blå, hver torsdag kl. 19.00. Vi mødes på P-pladsen nord for kirken, og cykler derhen vi lige synes. Medbring evt. mad og drikke til turen. Første gang d.11. juni. Ingen tilmelding – bare mød op.


KONCERT MED M.C. HANSEN - LØRDAG D. 21. MARTS 2020


                                          OBS: UDSAT!


Grundet den nuværende situation, er koncerten med M.C. Hansen udsat på ubetsemt tid. Det er besluttet, at vi gennemfører koncerten på et senere tidspunkt. Har du købt billet kan du bruge den til den udsatte koncert. Hvis du ønsker pengene retur, kan du kontakte Martin Ibsgaard på mail; mibsgaard@gmail.com eller telefon: 60226764.Husby Sogneforening er gået sammen med Aktiv Staby og Holstebro Kommune om at lave en koncert med den prisvindende sangskriver, M.C. Hansen. Med til koncerten tager han den fremragende musiker, Jacob Chano. M.C. Hansen har udgivet flere albums på engelsk, mens den seneste udgivelse er med sange på dansk. Sangene tager os en tur med til M.C. Hansens hjemegn på Sydøstsjælland, og lader os møde finurlige karakterer og livet som det leves, når man bor på landet.

Koncerten finder sted d. 21. marts i Hanne Arbergs galleri i Staby kl. 20.30 - døre åbnes kl. 20


Billetter koster 150 kr. og købes ved købmanden i Staby eller via overførsel med MobilePay til Martin Ibsgaard på telefon: 60226764 (skriv navn og adresse i kommentarfeltet)Lyt til M.C. Hansens sange her;


https://mchansen.com/Husby er en lille velfungerende landsby beliggende ikke langt fra Vesterhavet. I landsbyen findes bl.a. efterskole og kirke. "Solfangeren" (udført af Henrik V. Voldmester) står som et smukt vartegn, ved indkørslen til Husby


Indkaldelse til Generalforsamling 


Husby Sogneforening

Jf. foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.15 i Husby Sognegård med følgende:

 

DAGSORDEN


1. Valg af ordstyrer

          2. Formandens beretning

            3. Aflæggelse af regnskab

                4. Fastsættelse af kontingent


  5. Indkomne forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 26. februar


                           6. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er: Ivan Bank, Per Korsgård og Steen Birkø


 7. Valg af revisorer

På valg er: Bjørn Albinus


8. Eventuelt


Efter generalforsamlingen giver bestyrelsen en orientering om forløbet i sognegården op til i dag, samt hvilke planer man indtil videre har tænkt sig om sognegårdens fremtid!


Det forventes lige nu, at der pga. manglende tid ikke kan foreligge nogen klar samarbejdsaftale mellem Sogneforeningen, Efterskolen og Holstebro Kommune klar til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen forventer, at kurator på et møde i sognegården i løbet af uge 8 giver tilladelse til, at sogneforeningen igen kan disponere over sognegårdens lokaler, - men ikke til madlavning. Derfor arbejder bestyrelsen på at finde en leverandør, der kan levere varm mad til os forud for generalforsamlingen.


Under denne forudsætning inviteres alle hermed til fællesspisning i Sognegården

onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.00.

Retten kender vi ikke endnu, men vil kunne oplyses i forbindelse med den nødvendige tilmelding senest fredag den 6. marts til Per tlf. 28112044 / per@husbysogn.dk

Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med fællesspisningen vil blive opkrævet kr. 100.00 pr. kuvert + drikkevarer.